strona główna  
szkoła reklamy  
ThuleMedia  
telewizja w Polsce  
polska tv w screenach  
telewizja na świecie  
kierunki w filmie  
linki  
kontakt  
© piotrekB w WSR 2005

strona znajduje się
na serwerze Warszawskiej Szkoły Reklamy reaktywni.pl

Strona stanowi
jedynie pracę
zaliczeniową jednego
z przedmiotów w WSR i nie będzie dalej aktualizowana.
historia telewizji w Polsce
1935 pierwsze eksperymenty telewizyjne w Państwowym Instytucie Telekomunikacji w Warszawie.

1939 zakończenie budowy kompletnego toru kamerowego w standardzie 343-limowym.

1951/52 prezentacja dorobku pierwszych lat powojennych w dziedzinie telewizji na wystawie Radio w walce o postęp i pokój.

25 X 1952 data narodzin telewizji w Polsce.

1953 inauguracja stałych programów telewizyjnych.

30 IV 1956 otwarcie w Warszawie pierwszego w Polsce ośrodka telewizyjnego przy Placu Powstańców Warszawy.

22 VII 1956 uruchomienie telewizyjnego o-środka w lodzi.

1957 uruchomienie ośrodków telewizyjnych w Poznaniu i Katowicach.

22 VII 1957 uruchomienie linii radiowej Warszaw a-Lódź.

1958 rozpoczęcie emisji Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego,

1959 uruchomienie ośrodka telewizyjnego w Gdańsku.

1961 rozpoczęcie stałej codzienne) emisji programu telewizyjnego.

1961 uruchomienie ośrodka telewizyjnego w Krakowie i Szczecinie.

1962 uruchomienie ośrodków telewizyjnych w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu.

1962 oddanie do eksploatacji łącza radiowego, umożliwiającego wymianę programów między Telewizją Polską a telewizjami byłego NRD i Europy Zachodniej.

18 VII 1969 otwarcie Centrum Radiowo-Te-lewizyjnego w Warszawie.

1970 rozpoczęcie emisji programów w kolorze (SECAM).

1970 uruchomienie drugiego ogólnopolskiego programu — TVP 2.

1972-80 unowocześnianie sprzętu produkcyjnego i emisyjnego, dynamiczny wzrost liczby abonentów do ok. 9 min; przechodzenie na emisję w kolorze.

1974 budowa polskiej stacji satelitarnej w Psarach-Kątach, co pozwoliło TVP na prowadzenie transmisji w systemie Intersputnik, a następnie Intelsat.

1981 po ogłoszeniu stanu wojennego zawieszenie emisji wielu regularnie nadawanych programów, zwolnienie 150 pracowników.

1989 rozpoczęcie emisji Telegazety.

VII 1990 przyjęcie Polskiego Radia i Telewizji przez Zgromadzenie Generalne EBU na członka stowarzyszonego.

VI 1991 pierwsza transmisja TVP przez Eutelsat (zwozuSNG).

VII 1992 przyjęcie PRiTV w poczet członków rzeczywistych EBU.

18 IX 1992 powołanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Operatorów Sieci Telewizji Kablowej.

25 X 1992 40-lecie TV w Polsce.

1992 powołanie oddziału regionalnego TVP w Lublinie.

15 XII 1992 powołanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

31 III 1993 rozpoczęcie stałej emisji programu satelitarnego TVP — TV Polonia.

1993 powołanie ośrodków telewizyjnych w Bydgoszczy i Rzeszowie.

1 l 1994 radio i telewizja publiczna zaczęły działać jako dwie odrębne spółki akcyjne Skarbu Państwa: Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A.

1994 rozpoczęcie emisji Programu 2 TVP w systemie PAL.

23 XI 1994 koncesja dla Polskiej Korporacji Telewizyjnej S.A. (Canal+).

2 XII 1994 koncesja dla Telewizji Regionalnej Bryza.

12 XII 1994 koncesja dla Telewizji Niepoka-lanów.

22 XII 1994 koncesja dla Telewizji Dolnośląskiej.

1 l 1995 rozpoczęcie emisji w systemie PAL Programu l Telewizji Polskiej.

1995 wprowadzenie systemu audiotele.

7 XII 1996 zaczęła nadawać RTL 7

1996 uruchomienie ośrodka telewizyjnego w Białymstoku i Bydgoszczy.

1996 rozpoczęcie przekazywania programu TV Polonia do Ameryki Północnej w systemie DBS. 20 III 1997 licencja dla TVN.

30 II11997 uruchomienie cyfrowego kanału tematycznego Tylko muzyka (TVP).

18 IX 1998 uruchomienie pierwszej platformy cyfrowej Wizja TV.

II 1998 zamknięcie satelitarnego kanału tematycznego Tylko muzyka (TYP).

20 III 1998 licencja dla Naszej Telewizji.

1 IX 1998 rozszerzenie przez ośrodki terenowe TVP wspólnego pasma do 12 godzin dziennie.

1999 opublikowanie tzw. różowej księgi pt. Reforma Telewizji Polskiej S.A — rozwiązania systemowe, która przewiduje oddzielenie funkcji programowania i nadawania od produkcji programów telewizyjnych oraz znaczącą redukcję pracowników,

opracowano na podstawie Leksykonu PWN "Media" 2000

 


Szkola Wizazu // WSR, Szkola Reklamy // Strony sluchaczy WSR - powrot // WSR // Dziennikarstwo // Forum WSR